Rösten i sång och tal. Mer än 40 års forskning om rösten har Johan Sundberg sammanfattat i boken Röstlära.