Rösten som arbetsredskapRösten är ett arbetsredskap för många. Ungefär 30 procent av den arbetande befolkningen använder rösten som ett verktyg i sitt dagliga arbete. Då är det viktigt att den fungerar tillräckligt bra. Och det är bra att veta lite om hur den fungerar.

Rösten är också vårt kanske viktigaste kommunikationsverktyg. Mycket av det vi uppfattar av det emotionella i tal och sång beror på hur röstljuden formas.

Rösten är ett arbetsredskap också för sångare, och den är det böjligaste av alla musikinstrumentet. Enorma mängder musik har komponerats för röst och röster. Körsång lär vara en av de största folkrörelserna i vårt land.

RÖSTLÄRA av Johan Sundberg – sedan länge en fackboksklassiker – är en faktaspäckad volym på 290 sidor.

En bok som angår

  • sång- och talpedagoger
  • logopeder
  • körledare
  • musiklärare
  • sångare
  • ljudtekniker
  • och alla andra som undrar hur rösten fungerar.

Bokens innehåll

Beställ boken här ›