Innehållet i Röstlära

1. VAD ÄR RÖST?

2. RÖSTORGANET

Anatomi

Fysiologi

Funktion

Varför vibrerar stämbanden?

Kontroll av stämbandsvibration

Från luftström till ljud

Formantfrekvenskontroll

3. ANDNING

Vad är tryck?

Mekanismen

Lungvolym i tal och sång

Subglottiskt tryck i tal och sång

Luftflöde i tal och sång

Tryck, flöde och ljud

Andning och fonation

4. RÖSTKÄLLAN

Register

Styrning

Kontrollsystemet

Stämbandsvibrationer

Spektrum

Vågform

Modeller av röstkällan

Formanternas och larynxhöjdens inverkan

5. ARTIKULATION

Formanter och artikulation

Formantfrekvensskillnader mellan män, kvinnor & barn

Formantfrekvenser hos tenor, baryton och bas

Formantfrekvens och larynxhöjd

Formantfrekvenser hos manliga operasångare

Talarformant

Formantfrekvenser på höga tonhöjder

Röstkategori, sångformantens mittfrekvens och ansatsrör

Något om pedagogiken

6. KÖRRÖSTEN

Hur unisont?

Hur rent?

Solistiskt och koristiskt

Vokalens egen tonhöjd

Att höra sig själv och de andra

Några av många återstående frågor

7. SINNESSTÄMNING, TAL OCH SÅNG

Känslor i tal

Känslor i sång

Känsloladdad fonation

Känsloladdad artikulation

Gestik, ljud och känslor

Några sammanfattande synpunkter

8. EN RAPSODI OM UPPFATTANDET

Att höra och känna sin egen röst

Kroppsvibrationer

Vibrato

Fysiska egenskaper

Fysiologiska kännetecken

Vibrato och tonhöjd

Vibrato och vokaligenkänning

Vokalidentifiering och tonhöjder

Rent eller falskt?

9. RÖSTSTÖRNINGAR

Upphov

Stämbandsvibrationer under röststörningar

Röstkällan hos störda röster

Att sjunga upp sig

Behandlingsmetoder och utblick

Akustisk analys eller självavlyssning?

10. KRYDDSKÅPET

Barnrösten

Övertonssång och ”strupsång”

Countrysångstil

Jazz Blues Pop Belting Broadway

Kulning

Den fula rösten

Jojk