Om Johan Sundberg

JOHAN SUNDBERG,

pensionerad professor i musikakustik vid KTH (Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm, 1979–2001) har ägnat nästan fyrtio års forskning åt rösten i tal och sång. Han har dessutom praktisk erfarenhet som kör- och solosångare.

I sin bok RÖSTLÄRA berättar han om andras och egen forskning. Den har gått starkt framåt de senaste åren tack vare utvecklingen av datorer, fiberoptik och andra tekniska hjälpmedel som kan användas för att studera vad som händer, när vi brukar rösten.

Idag är Johan Sundberg gästföreläsare över hela världen, hedersdoktor i York, Aten och Liège, och han har innehaft gästprofessurer vid University of London, Universität Freiburg, Université de Genève, samt Dresden Universität.

Kontakt, mail »